Zaman Yönetimi

Günümüzde işletmeler yoğun bir değişim ve rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla yöneticiler ve çalışanlar da bu değişken ve karmaşık çevre koşullarındaki iş hayatında hem iş hem de yaşam dengesini sağlama konusunda sorunlar yaşamakta ve zamanla yarışmaktadır. Bu nedenle zamanı etkin kullanabilmek, zaman yönetimini doğru yapabilmek, zamanı yönetmede engel oluşturabilecek ve zaman kaybı yaratan faktörleri fark edebilmek günümüz iş yaşamındaki insanlar için büyük önem arz etmektedir. “Zaman Yönetimi” eğitimi katılımcılara zamanın etkin yönetilebilmesi ile ilgili farkındalık sağlayacak ve daha az stresli, daha planlı ve huzurlu bir iş – aile yaşamına sahip olabilmeleri konusunda yol gösterici olacaktır. Böylece katılımcılar 24 saati daha etkin biçimde planlama ve iş yaşamında daha aktif rol alma konusunda kendilerini geliştirme imkanı elde edebilecektir.

Eğitim İçeriği:

 • Zaman Yönetiminde Kilit Faktörler
 • Zaman Odaklı Yönetim
 • Performans Analizi
 • Zamana ve Kaynaklara Odaklanma
 • Zaman Harcama Matrisi
 • Doğru ve Etkin Planlama Yapabilme / Önceliklendirme
 • Takvimler ve Randevu Defteri / Telefon ve E-Posta Kullanımı
 • Kayıt ve Kontrol Çizelgesi Oluşturma
 • Kararsızlıktan ve Zaman Kaybından Kaçınma
 • Çalışma Alanını Yönetme
 • İşleri Devretme (Delegasyon)
 • İş-Yaşam Dengesini Sağlama / Kendimiz için Özel Zaman Yaratma
 • Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller

Süre: Eğitim süresi 1 gündür.

Kimler Katılabilir? Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.