Yönetim Becerileri

Günümüz rekabetçi iş dünyasında yöneticilerin işletme misyon, vizyon ve hedeflerini doğru biçimde belirlemeleri ve değişken çevre koşullarında doğru analizler yaparak gerekli stratejileri geliştirebilmeleri büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmesi ve rekabet avantajı elde edebilmesi ancak etkin ve sağlıklı bir yönetim ile mümkün olabilmektedir. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere ve yönetici adaylarına yönetim süreci ile ilgili gerekli bilgileri aktarmak ve etkin bir yönetim için doğru yöntemleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir.

Eğitim İçeriği:

 • Yönetici Kimdir? Yönetim Nedir?
 • Yönetimin Evrimine Kısa bir Bakış –
 • Yönetim Süreci ve Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetici Becerileri ve Rolleri
 • Yönetici Tarzları
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri
 • Motivasyon
 • İletişim
 • Yetki Delegasyonu
 • Hedef Belirleme ve Performans Değerleme
 • Lider Yönetici Olma
 • Çatışma Yönetimi ve Çatışma Çözümü

Süre: Eğitim süresi 2 gündür.

Kimler Katılabilir? Eğitime yönetim becerileri konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar ve yöneticiler ile yönetici adayları katılabilir.