Veri Analitiği ve BIG Data Eğitimi

Günümüzün karmaşık ve dinamik iş hayatında işletmeler ve yöneticiler çevreden gelen ciddi bir veri yığını ile karşı karşıya kalmaktadır. Yöneticilerin etkin kararlar verebilmeleri ve doğru aksiyonlar ile strateji geliştirebilmeleri için verileri doğru biçimde işleyebilmeleri ve analiz edebilmeleri gerekmektedir. Veri yığını içinden gerekli ve doğru verilere ulaşmak ve bunları işleyebilmek ve yorumlayabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere işletmeleri için katma değer yaratma konusunda bir yol haritası çizebilmek ve veri analitiği konusunda bilgi aktarımı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:

– Büyük Veri Nedir?

– Büyük Veri Türleri ve Kaynakları

– Büyük Veri Bileşenleri Nelerdir?

– Büyük Veriyi Değere Dönüştürmek

– Veri Analitiği Nedir?

– Veri Analizi

– Veri Madenciliği

– Veri Mahremiyeti ve Veri Etiği

Süre: Eğitim süresi 1 gündür.

Kimler Katılabilir? Eğitime veri yönetimi ve veri analitiği konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar ve yöneticiler katılabilir.