Liderlik Becerileri

Çalışanları işletme amaçlarına doğru yönlendirmek ve motive etmek, etkin iletişim kurmak ve işletme içinde sinerji yaratabilmek liderin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere liderlik becerileri ile ilgili gerekli bilgileri aktarabilmek ve etkin liderlik için doğru yöntemleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir.

Eğitim İçeriği:

  • Lider Kimdir? Yönetici Kimdir?
  • Lider Yöneticinin Özellikleri
  • Etkin Liderlik
  • Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
  • Motivasyonun Önemi
  • Etkin İletişim
  • Liderlik Türleri
  • Çatışma Yönetimi ve Çatışma Çözümü

Süre: Eğitim süresi 1 gündür. 

Kimler Katılabilir? Eğitime liderlik konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar ve yöneticiler ile yönetici adayları katılabilir.