KRİZ YÖNETİMİ VE KRİZ İLETİŞİMİ

Çalışanları işletme amaçlarına doğru yönlendirmek ve motive etmek, etkin iletişim kurmak ve işletme içinde sinerji yaratabilmek liderin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilere liderlik becerileri ile ilgili gerekli bilgileri aktarabilmek ve etkin liderlik için doğru yöntemleri kullanabilmelerini sağlamaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir.

İş dünyasında aniden veya beklenmedik biçimde karşılaşılan kriz durumlarında yöneticilerin gerekli aksiyonları ivedilikle almaları ve kriz iletişim yöntemlerini doğru biçimde kullanarak, kriz durumunu başarı ile yönetmeleri büyük önem taşımaktadır. İşletmenin kriz sürecini en az hasar ile atlatabilmesi için bu süreçte yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla yöneticiler kriz sinyallerini zamanında ve doru şekilde algılamalı ve çalışanlarına rol model olarak yol gösterici olmalıdır. Bu eğitim programının amacı, yöneticilerin kriz iletişimi ve kriz yönetimi konularında öngörü sahibi olmalarını sağlamak ve süreci yönetebilmeleri için gerekli bilgi aktarımında bulunmaktır. Eğitim, teorik bilginin yanı sıra video ve örnek işletme uygulamaları ile desteklenecektir.

Eğitim İçeriği:

  • Kriz Nedir?
  • Kriz Anında Doğru İletişim
  • Kriz İletişiminin Önemi
  • Kriz Döneminde Üst Düzey Yöneticilere Düşen Sorumluluklar ve Roller
  • Krizde Medya ve Sosyal Medya Kullanımı
  • Kriz Yönetimi Nedir?
  • Kriz Yönetimi Türleri
  • Krizi Yönetememe ve Olası Sorunlar
  • Örnek İşletme Uygulamaları (Başarı ve Başarısızlık Hikayeleri)

Süre: Eğitim süresi 1 gündür. 

Kimler Katılabilir? Eğitime kriz yönetimi ve kriz iletişimi konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar ve yöneticiler katılabilir.