Değişim Yönetimi

Yöneticiler değişken ve karmaşık çevre koşullarına adapte olabilmek için stratejiler geliştirmek durumundadır. İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı elde edebilmeleri için değişim yönetebilecek esnekliğe ve dinamizme sahip olmak gerekmektedir. “Değişim Yönetimi” eğitimi yönetme sorumluluğu olan yöneticilere, bu süreci en etkin biçimde yürütebilmeleri ve yönetebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılmasını hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Değişimin Nedeni ve Kaçınılmazlığı
 • Değişim İhtiyacının Saptanması
 • Değişim Sürecinin Aşamaları
 • Değişim Türleri
 • Değişimin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Değişim Yönetiminde Örgüt Kültürünün Önemi ve Rolü
 • Değişim Sürecinde Yöneticilerin Rol Model Olma Sorumluluğu
 • Güven ve İşbirliğinin Önemi
 • Değişim Sürecinde Çalışan Motivasyonunu Sağlamak
 • Vizyoner Liderlik
 • Değişim Yönetiminde Karşılaşılabilecek Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Değişim Sürecinde İK Yöneticilerinin Rolü

Süre: Eğitim süresi 2 gündür. 

Kimler Katılabilir? İşletmelerin orta ve üst düzey yöneticileri ile insan kaynakları yöneticileri bu eğitime katılabilir.